Redaktør og kontorleder tar ordet

11 måneder i Ryggforeningen og det 4. medlemsbladet er i boks. Jeg har vært medlem i Ryggforeningen i mange år, men først nå begynner jeg å kjenne den. Som andre interesseorganisasjoner er vi avhengig av frivillighet og engasjement for å få til resultater. Frivillighet er ikke bare jobb. Det har en verdi i seg selv. Å delta i et fellesskap og få lov til å drive på med noe en brenner for, det gir mening!

Ryggforeningen gir meg og alle dere andre som engasjerer dere i styrer, diagnosegrupper og utvalg en mulighet til å hjelpe mennesker som trenger det. Jeg vil gi honnør til dere medlemmer som nedlegger mange timer med arbeid for å skape gode møteplasser, treningstiltak, skaper oppmerksomhet rundt RiN, arbeider for at diagnosene og utfordringene deres skal bli bedre kjent hos behandlere, i forskningsfora og hos myndigheter. Aktivitetene bidrar til verdifulle resultater!

Jeg har sendt ut fakturaer på medlemskontingenten 3 ganger, og det er fortsatt et par hundre som ikke har betalt. Hvorfor? Er de friske igjen? Har Ryggforeningen for dårlig tilbud? Ryggforeningens formål er å arbeide for og ivareta interessene til mennesker med rygg-, nakke- og bekkenlidelser. Ja men det er jo flott, tenker vi. Hva vil det si å ivareta disse interessene våre?

Likepersoner / en som er i «samme båt»

Mennesker med ryggplager, som føler desperat behov for råd og hjelp, ringer til Ryggforeningen. Ryggforeningen har mange likepersoner som kan lytte og dele erfaringer og gi råd. Du blir ikke frisk av det, men du kan mestre hverdagen din bedre, og få tips og råd om hva du kan gjøre videre. Kanskje er det en i nettverket vårt som har lignende erfaringer, og som kan hjelpe deg.

Aktiviteter lokalt

Mange kronisk syke mennesker føler seg ensomme. Det å delta på medlemskvelder eller fysiske aktiviteter som yoga, varmtvannsbasseng eller stavgang, kan bidra til at du glemmer smertene og håpløsheten for en stund. Mestringskurs eller Rygghelg med faglige foredrag, likepersonssamtaler og sosialt fellesskap kan gjøre at du kommer deg ut av din erfaringsensomhet. Vi har 12 lokalavdelinger i Ryggforeningen. Hvis du bor i rimelig avstand til en av dem, delta på arrangementene deres!

Interessepolitisk arbeid

Styreleder i Ryggforeningen er nestleder i Rådet for muskelskjeletthelse. Tidligere administrativ leder og styreleder er representert i ulike fagråd og kvalitetsregistre. Diagnosegruppene jobber aktivt ut mot myndigheter og forskningsmiljø for å spre kunnskaper om diagnoser og utfordringer. Vi har brukermedvirkere innenfor forskning. Ryggforeningen samarbeider også med andre profesjonsgrupper og pasientorganisasjoner for å stå sterkere når vi arbeider for å fremme muskel-skjelett pasienters levekår. Det er et møysommelig arbeid, og det krever tålmodighet. Desto flere medlemmer, desto større vekt får vår stemme.

Ønsker dere med dette en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen
Eli Steen
Redaktør og kontorleder
Ryggforeningen i Norge