bli medlem

Støtteerklæring – Ryggforeningen støtter alle behandlere og terapeuter i Norge

Støtteerklæring

Ryggforeningen i Norge ber myndighetene om, i den grad det er mulig av smittevernhensyn, å prioritere å åpne opp i helsesektoren før man lemper på restriksjoner som går mer utover «luksus» enn helse.
 
For mange personer med muskel- og skjelett lidelser dreier det seg ikke om bagatell artede tilstander. Muskel- og skjelettpasienter som ikke får hjelp på et tidlig stadium i sin sykemelding, har stor sjanse for å havne i et kronifisert forløp, og deretter uførhet. Mange i helsevesenet trenger også behandlere for å kunne stå i den krevende arbeidssituasjonen de har nå.

Det er med stor bekymring vi registrerer at mange av våre medlemmers behandlere står i fare for konkurs som følge av manglende omsetning etter myndighetenes stengningsvedtak 16. mars 2020.

Jo lengre vedtaket varer, desto større er sannsynligheten for mange konkurser. Ryggforeningen oppfordrer på det sterkeste til at Stortingets krisetiltak må ta hensyn til at klinikkene har store løpende utgifter. Disse må først dekkes for at virksomhetene i det hele tatt kan bestå.

Ryggforeningens medlemmer er avhengige av at alle behandlere kommer seg helskinnet økonomisk igjennom denne krisen vi er inne i.  Med avbrudd og midlertidig stans av behandlingstimer, vil pågangen og behovet være desto større når pandemien går inn i en roligere fase, og det igjen vil være mulig å komme seg til behandlerne sine.

Vi oppfordrer myndighetene til å legge til rette for at disse yrkesgruppene overlever krisen økonomisk, og at de vil få tilbud om krisepakker på lik linje med andre foretak.

 

Vi oppfordrer også myndighetene til å legge til rette for at behandlerprofesjonene kan få refusjoner for videokonsultasjoner i denne perioden.  

Med vennlig hilsen

Ryggforeningen i Norge
www.ryggforeningen.no


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse. 

Bli medlem – Medlemsskjema

Trenger du et sosialt ryggnettverk i disse Koronavirustider?

Koronaviruset og myndighetenes tiltak og anbefalinger bidrar til isolasjon for oss alle. Ønsker du noen å utveksle erfaringer med, og være med i et fellesskap, så har Ryggforeningen mange nettkanaler.  Ble operasjonen din utsatt? Er timene dine hos din behandler eller treningsgrupper utsatt på ubestemt tid? Skulle du vært på rehabilitering? Ønsker du tips til hvordan takle hverdagen med dine rygg- og nakkeproblemer? Hvorfor ikke sjekke ut noen av facebookgruppene våre? Noen er organisert etter avdeling, noen etter diagnose. Det finnes også masse nyttig informasjon på hjemmesiden vår.

Her finner du en oversikt over våre nettsteder og sosiale kanaler

Ryggforeningens nasjonale nettkanaler:

Hjemmeside: ryggforeningen.no

Facebookside: https://www.facebook.com/ryggforeningeninorge/

Instagram: https://www.instagram.com/ryggforeningen/

Twitter: https://twitter.com/ryggforeningen

Tags: #ryggforeningen #ryggforeningeninorge

Ryggforenings diagnosegrupper

Spinal stenosegruppa

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/diagnosegruppe-spinal-stenose

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/131617384108793/

Skoliosegruppa

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/diagnosegruppe-skoliose/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/skoliosegruppa/

Facebookgruppe for unge: https://www.facebook.com/groups/1580875528666789/

Modicgruppa

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/diagnosegruppe-modic/

Facebookside: https://www.facebook.com/modicgruppa

Ryggforenings lokale avdeling

Avdeling Trøndelag

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-trondelag/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNTrondelag/

Avdeling Hordaland

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-hordaland/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/RyggforeningenHordalandFylkeslag/

Avdeling Rogaland

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-rogaland/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/ryggforeningen.rogaland/

Avdeling Østfold

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-ostfold/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/rinostfold

Avdeling Drammen og omegn

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-drammen-og-omegn/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNDrammenogOmegn/

Facebookside: https://www.facebook.com/RiNdrammenogomegn/

Avdeling Øvre Romerike

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-ovre-romerike/

Avdeling MjøsRygg, Hedmark og oppland

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-hedmark-og-oppland/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNhedmarkoppland/

Avdeling Sunnmøre

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-sunnmore/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/RINsunnmore/

Avdeling Nedre Romerike

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-nedre-romerike/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNNedreRomerike/

Avdeling Nordmøre og Romsdal

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-nordmore-og-romsdal/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNnordmoreromsdal/

Facebookside: https://www.facebook.com/RiNnordmoreromsdal-110068230357209/

Avdeling Elverum og Omegn

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-elverum-og-omegn/

Avdeling Oslo og Akershus (RiOA)

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-oslo-og-akershus/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1540253532950080/


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem – Medlemsskjema

 

TAGS: #ryggforeningen #ryggforeningeninorge #RiN

Scroll to Top