behandling

Når skolemedisin ikke hjelper eller du er blitt avvist “Hva med Alternativ behandling?”

Medlemsmassen i Ryggforeningen i Norge har en ting felles, og det er ryggplager. Alvorlighetsgrad, smerteintensitet og funksjonsevne varierer. Dessverre oppleves det som om mange har blitt møtt med liten forståelse i primærhelsetjenesten og en vente å se holdning.

Mange kroniske ryggpasienter er et resultat av at leger innledningsvis har bagatellisert smertenivået deres. Manglende smertelindring bidrar til at man ikke får sove, og som en konsekvens av det er det vanskelig å være i aktivitet og jobb på dagtid. Dette gjør smertene enda mer intense. Sterke, akutte smerter gir risiko for invalidiserende langvarige smerter.

Å få gjentatte råd fra fastlege og fysioterapeut om at en bare må holde seg i aktivitet, trene litt og komme seg tilbake i funksjon gjør at en føler seg som en minusvariant av menneskeheten når det ikke fungerer. Man føler seg dårligere og dårligere selv om anbefalingene følges. Kiropraktorer, fysioterapeuter og manuellterapeuter er autorisert helsepersonell som tilbyr fysikalsk behandling. Det er også alternative behandlere som tilbyr fysikalsk behandling. Massasje, naprapati, osteopati og akupunktur er eksempler på det.

For mange kroniske ryggpasienter vil hverken skolemedisin eller alternativ behandling gjøre en frisk. Dersom behandling kan lindre smerter, virke avspennende og gi velvære, så vil livskvaliteten bli bedre. Så hvis du er en av de som stanger hodet i veggen og føler avmakt, hvorfor ikke prøve andre alternativer.

Hva er alternativ behandling?

Det er ikke mangel på solid vitenskapelig dokumentasjon som gjør at det kalles alternativ behandling, men at det er helserelatert behandling som utføres utenfor helsevesenet. Behandling eller behandlingsråd gitt av en person uten autorisasjon regnes som alternativ behandling. Alternative behandlere skal følge Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. Det vil si at du har ikke de samme rettighetene som når du får behandling av autorisert helsepersonell. Brønnøysundregisteret har register over utøverørganisasjoner som arbeider som alternative behandlere. Alle de som er registrert der, er pliktige til å ha klageordninger. Mest sannsynlig vil et besøk gi deg en opplevelse av at du er bedre ivaretatt der enn i det offentlige, for mange av behandlerne har et holistisk syn. Det vil si at de ser pasienten som en helhet. Og det er dessverre fakta at det baller på seg med mange andre plager og sykdommer når en går i lang tid, kanskje flere år, uten å få adekvat behandling.

Vi har besøkt Norges Massasjeforbund

De er en godkjent utøverorganisasjon av alternativ behandling. Litt informasjon er tatt med i fra nettsidene deres. De vil også komme på Rygghelgen 2019 og ha stand der.

Hvordan foregår en massasjebehandling?

En klassisk massør behandler og forebygger muskel- og leddplager ved manuell bearbeiding av muskulatur og bindevev. Formålet er å lindre smerter og andre plager som stammer fra anspent/forkortet muskulatur, herunder myoser og triggerpunkt, øke leddmobilitet, øke blod- og lymfegjennomstrømning i muskulatur og bindevev og bidra til generell økt fysisk og psykisk avspenning og velvære.

Velg en godkjent massør/massasjeterapeut

Norges Massasjeforbund kvalitetssikrer skoler, utdanning og medlemmer, slik at du er sikret kvalitet og seriøsitet under behandlingen. På nettsiden har NMF en “Finn en massør/massasjeterapeut” funksjon for å finne en seriøs behandler i ditt nærmiljø.

Forskjellen på en en massør og en massasjeterapeut

En Massør MNMF er utdannet i anatomi, fysiologi, skade- og sykdomslære og kan hele muskelsystemet, med tøye- og funksjonstester, samt grunnleggende massasjeteknikker i klassisk massasje. En Massasjeterapeut MNMF har en lengre utdannelse enn Massør MNMF og har derfor flere massasjeteknikker hun/han kan benytte i behandlingen, og studiet innebærer også en større grunnleggende faglig utdannelse i medisin.
Link: massasjeforbundet.no

NAFKAM

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin har mer informasjon om massasje og andre alternative behandlingsformer.
Link: http://nafkam.no/massasje

Du er sjefen i ditt eget liv

Det er du som kjenner deg selv best. Det er du som skal finne en måte å leve på som kan gi deg så god livskvalitet som mulig. Det å lindre smerte er viktigst. Hva slags behandling som gir deg best mulig smertelindring er det bare du selv som kan finne ut av. Fagmiljøene hevder at passiv behandling avler passive pasienter. Det er mulig det er sant – for mange. Men denne generaliseringen av behandling av ryggpasienter har vist seg å ikke fungere. Så dersom noen pasienter har god effekt av å få massasje eller triggerpunktbehandling, og som bidrar til at de kan være mer aktive på dagtid, og kanskje jobbe, da øker livskvalitet og mestringsevne, og sykdomsbyrden blir mindre for pasienten, omgivelsene og samfunnet.

Tekst: eli steen

«Vi kan rygg», sier leder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren

Ryggstøttens redaktør Eli Steen har bedt Espen Ohren, styreleder i Norsk Kiropraktorforening, om å si noe om hvorfor vi skal oppsøke kiropraktor når ryggen streiker. Smerter i ryggen kan være særdeles smertefullt og invalidiserende. Dette vet pasienten som lever med smerter og utfordringer knyttet til dette – og dette vet kiropraktoren som møter disse pasientene daglig.

Kiropraktoren – ditt første stoppested med ryggplager

Smerter i ryggen kan være særdeles smertefullt og invalidiserende. Dette vet pasienten som lever med smerter og utfordringer knyttet til dette – og dette vet kiropraktoren som møter disse pasientene daglig.

Hva kan årsaken være?

Dette er selvfølgelig komplekst. Ingens plage eller smerte er lik – like mye som ingens liv er likt. Det handler ikke kun om å behandle en smerte eller en tilstand. Det handler om å finne riktig diagnose, tilpasset behandling og om å gi deg verktøyene til å hjelpe deg selv videre til en bedre hverdag. Rygg-smerter omtales ofte som «spesifikke» eller «uspesifikke », men for den det gjelder er smerten helt reell og spesifikk. Det er med denne bakgrunnen at det er viktig å ta i bruk spesialisert kompetanse allerede i førstelinjetjenesten for utredningen og koordinatorrollen.

Spesialisert utdanning

Kiropraktoren utreder, diagnostiserer, behandler og koordinerer i primærhelsetjenesten. Med allmenn helsekompetanse og videre spisskompetanse på muskelskjeletthelse gjennom normalt sett et 6-årig utdanningsløp (inkludert 1 års turnustjeneste) er kiropraktorutdanningen målrettet for oppgaven som primærkontakt (den første du oppsøker) for smerter og plager i muskelog skjelettsystemet – inkludert ryggplager.

Rettigheter

Kiropraktorer er i Norge offentlig godkjent, autorisert helsepersonell, der pasienter kan oppsøke kiropraktoren uten legehenvisning og få refundert deler av konsultasjonskostnadene av HELFO. Kiropraktoren kan i tillegg henvise videre dersom utvidede undersøkelser bør tas for å finne evt. underliggende årsaker til plagene. Disse undersøkelsene kan være bilder av ryggen (MR/CT/røntgen), videre utredning hos ortoped eller nevrolog eller til sykehusundersøkelser eller rehabiliteringsopphold. På bakgrunn av plagene kan også kiropraktoren sykmelde pasienten i inntil 12 uker.

Pakkeforløp

Kiropraktorer forstår ryggplager. Derfor vet vi også hvor frustrerende det kan være å gå med slike plager i lang tid – ofte uten å vite hva som ligger til grunn for dem. Av den årsak er kort ventetid ofte nøkkelen til å få bukt med både engstelsen, frustrasjonen og ofte selve smertene. Kiropraktorene har kort ventetid og følger de siste retningslinjer for helsetjenesten på muskelskjeletthelsefeltet. I tillegg har kiropraktorene innført pakkeforløp på deler av tjenesten.

For ryggplager har vi to pakkeforløp.

UKRUS (Utvidet Korsrygg Undersøkelse):

Her benytter kiropraktoren et standardisert undersøkelsesoppsett for å avdekke årsaken til plagen. Ved å bruke et slikt standardisert opplegg vil kiropraktoren finne årsak til smerte og funksjonstap raskt og kan umiddelbart starte behandling, eller henvise videre til korrekt instans for enten videre utredning eller annen behandling.

Prolapsforløp:

Dersom sykehistorie og undersøkelse avdekker smerter som stammer fra skiveprolaps i ryggen, har vi et tilpasset pakkeforløp vi benytter. Dette innebærer oppfølging med faste konsultasjoner over en gitt tidsperiode, sammen med råd, veiledning og behandling. Vi sender tilbakemeldinger til fastlege fortløpende for best mulig samhandling for pasienten. Nyere forskning viser god og ofte rask bedring og pasientene rapporterer trygghet ved å bli ivaretatt under en svært smertefull og usikker tid i livet.

Koordinator

For pasienter med muskel- og skjelettplager kan kiropraktoren være mye mer enn en behandler. I tillegg til at du blir lyttet til og undersøkt grundig, kan vi koordinere videre tiltak som er aktuelle for deg og din helsesituasjon. Vi vet at det gir trygghet i å bli ivaretatt på ett sted, der man finner god kompetanse og det blir satt av godt med tid.

Kiropraktoren

 • Er offentlig autorisert helsepersonell
 • Primærkontakt i helsevesenet
 • Har normalt 6 års utdanning fra internasjonale universiteter (inkludert 1 års turnustjeneste i Norge)
 • Har henvisningsrett
 • Har sykmeldingsrett
 • Er koordinator i helsetjenesten vedr. undersøkelse, behandling, rehabilitering
 • Er koordinator for pasienten overfor NAV, HELFO vedr. muskelskjeletthelse (ofte sammen med lege)
 • Kiropraktorpasienter får offentlig refusjon for behandling gjennom HELFO
 • Tid under konsultasjon blir satt av for komplekse tilstander
 • Kiropraktorer gir individuelt tilpasset behandling til pasient eller årsak
 • Kiropraktikk er dokumentert som en trygg behandlingsform

Aktuelle linker

 

 

Scroll to Top