Trenger du advokatbistand?

Trenger du advokatbistand?

Som medlem i Ryggforeningen får du en sterkt rabattert timespris. Vi er inne i en tid hvor mange funksjoner er stengt ned, og hvor deler av Norge går litt saktere enn ellers. Dessverre er det også mange som kommer i en kritisk situasjon eller trenger behandling på...