Her vil du finne informasjon om styret i avdeling Trøndelag, Ryggforeningen i Norge.

Bilde: Vibeke Barstad og Eva Granheim Reitan er nestleder og leder i Trøndelag.
Tone Kristin Søbstad Sæther var ikke tilstede ved fotografering.

På årsmøtet 2019 ble følgende styre valgt

  • Eva Granheim Reitan, Leder
  • Vibeke Barstad, Nestleder
  • Tone Kristin Søbstad Sæther, styremedlem