Her vil du finne informasjon om styret i avdeling Trøndelag, Ryggforeningen i Norge.

Bilde: Vibeke Barstad og Eva Granheim Reitan er nestleder og leder i Trøndelag.
Tone Kristin Søbstad Sæther var ikke tilstede ved fotografering.

På årsmøtet 2019 ble følgende styre valgt

  • Eva Granheim Reitan, Leder
  • Vibeke Barstad, Nestleder
  • Tone Kristin Søbstad Sæther, styremedlem

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.