Steder man kan sende søknad om støttemidler

TUBFRIM er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land. Eier av organisasjonen er Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.

Søknadsfrist for tildeling av TUBFRIM-midler er satt til 15. mars 2019. Sjekk opp nettside for dato for frister. Midler som kan søkes skal gå til funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge. På grunn av stor søknadsmengde vil man fortrinnsvis fordele bevilgningene på nye søkere. Det betyr at søkere som har fått midler ett år vanligvis ikke kommer i betraktning neste år.

  • Søknaden må utfylles så nøyaktig som mulig med hensyn til : prosjekt, tiltak-formål, bestemmelsessted, antall deltakere og ledsagere, alder etc.
  • Kostnads- og søknadssum for tiltaket må oppgis.
  • Det bevilges normalt ikke midler til enkeltpersoner, men fortrinnsvis til grupper og lag.
  • Det bevilges normalt ikke midler til rene lønnsutgifter.
  • Det bevilges maksimum kr 25 000 til et tiltak.
  • Bevilgede midler må brukes innen et år.

Link: www.tubfrim.no

Skoliosegruppa i Ryggforeningen, søkte og fikk tildelt TUBFRIM-midlerkr. 10.000 til økonomisk støtte til sitt arrangement for unge med skolioseRygghelgen den 18.-20. oktober 2019.
Les mere her