Vi i Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge tror modicpasienter er en særdeles plaget gruppe rygg-/nakkepasienter. Vi ønsker nå å få belyst utfordringene for modicpasienter gjennom en anonym spørreundersøkelse.

Undersøkelsen vil forhåpentligvis vise et tydeligere bilde av modicproblematikken, og bidra til økt innsikt og forståelse av tilstanden. Vi i Modicgruppa vil kunne bli et bedre talerør på vegne av pasientgruppa, og kunne underbygge argumenter bedre i forhold til modicpasienters utfordringer og behov. Da særlig opp mot fag- og forskningsmiljøer, men også opp mot behandlings-/rehabiliteringsspørsmål, helsepolitikk og ikke minst i vårt informasjonsarbeid om tilstanden.

Alle med påviste modicforandringer er velkommen til å svare på undersøkelsen, som består av 50 spørsmål og tar ca. 25 minutter.

Vi anbefaler å bruke PC eller nettbrett for å svare, eventuelt mobil (vend horisontalt for bedre oversikt).

Svarfrist 30. april 2019.

På forhånd takk for hjelpen!

Trykk på lenken for å komme til spørreskjemaet: https://forms.gle/VKtsdXsa6Xww4e2p9