Spinal stenose-gruppa

Diagnosegruppe – Spinal stenose

Om Spinal stenose-gruppa

Den nyeste diagnosegruppa er en gruppe for spinal stenose og degenerative rygglidelser. Blant de siste er prolaps. Gruppa er foreløpig under etablering. Det er valgt et interimsstyre.

Arbeidet i gruppa er helt i startfasen. Under Rygghelgen i oktober i høst har de lagt opp til et separat program for deltakere med disse lidelsene. De har også laget en egen brosjyre som presenteres der. Hvis programmet og brosjyren er en indikasjon på hva som vil bli vektlagt i arbeidet framover, tyder mye på at de vil følge i samme spor som skoliose- og modicgruppene. Medlemsverving, kontakt med medlemmer og forbindelser til forsknings- og behandlingsenhetene blir sentralt.

Spinal stenose og degenerativ rygg er lidelser som ofte behandles med kirurgiske inngrep. En viktig samarbeidspartner er allerede og vil Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi bli. Ryggforeningen har allerede noen år hatt representant i styringsorganene til dette registeret og under Rygghelgen deltar en representant derfra for å orientere om degenerativ rygglidelse. På programmet står også foredrag om det siste innen forskning på behandling av spinal stenose.

Rull til toppen