Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering vedtatt i 2016, har ikke ført til en reell opptrapping. Det viser evalueringen av planen, som ble lagt fram nylig. Derfor støtter Ryggforening i en uttalelse et forslag om styrking av rehabiliteringen i hele landet, som nå behandles i Stortinget. Foreningen har også sammen med andre i Rådet for muskelskjeletthelse, vært med å lage en kronikk inntatt i Dagens Medisin med støtte til forslaget.