Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap i Ryggforeningen i Norge – Skoliosegruppa

  • Vi jobber for at de beste og mest oppdaterte behandlingstyper skal brukes inn korsettbehandling, kirurgi og fysioterapi.
  • Vi samarbeider med Helsedirektoratet om informasjon om skoliose i skolehelsetjenesten for at skoliose oppdages tidligst mulig.
  • Vi jobber for best mulig rettigheter gjennom NAV og HELFO.
  • Vi jobber mot politikere både sentralt og lokalt for flere fysioterapeuter og bedre rehabiliteringstilbud.
  • Vi er høringsinstans på helse i forhold til Helsedepartement og direktorat.
  • Vi jobber for å gjøre skoliose kjent og tatt på alvor.
  • Vi er likepersoner for alle med skoliose.
  • Årlig arrangeres det samling for oss med skoliose, med faglig innhold, likepersonsamtaler og sosialt samvær.

Ønsker du å støtte vårt arbeide, bli medlem!

Innmelding

Diagnosegruppe Skoliose

 

Bli medlem

Diagnosegruppe Skoliose

 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.