Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap i Ryggforeningen i Norge – Skoliosegruppa

  • Vi jobber for at de beste og mest oppdaterte behandlingstyper skal brukes inn korsettbehandling, kirurgi og fysioterapi.
  • Vi samarbeider med Helsedirektoratet om informasjon om skoliose i skolehelsetjenesten for at skoliose oppdages tidligst mulig.
  • Vi jobber for best mulig rettigheter gjennom NAV og HELFO.
  • Vi jobber mot politikere både sentralt og lokalt for flere fysioterapeuter og bedre rehabiliteringstilbud.
  • Vi er høringsinstans på helse i forhold til Helsedepartement og direktorat.
  • Vi jobber for å gjøre skoliose kjent og tatt på alvor.
  • Vi er likepersoner for alle med skoliose.
  • Årlig arrangeres det samling for oss med skoliose, med faglig innhold, likepersonsamtaler og sosialt samvær.

Ønsker du å støtte vårt arbeide, bli medlem!

Innmelding

Diagnosegruppe Skoliose

 

Bli medlem

Diagnosegruppe Skoliose