Det var deltakere i alderen 13 til 81 år som fulgte Skoliosegruppas program under Rygghelgen 2018. På grunn av avmeldinger mot slutten, ble det nok litt stusselig å være unggutt. Spørs om ikke et eget skoliosetreff for ungdommene hadde vært mer populært!

tekst: eli steen

Gjøvik opplevdes som et litt kronglete sted å ha Rygghelgen på for de som var avhengige av offentlig transportmiddel. Men som et av styremedlemmene sa: «Når ei dame på 81 år klarer å komme seg fra Ballangen til Gjøvik, ja da kan alle klare det!»

Verdisaker har vi av ymse slag. I skoliosegruppa har de hatt sin egen juvel i form av fysioterapeut og Scroth terapeut Minni Bains. Hun har stilt opp gratis. I løpet av Rygghelgen hadde skoliosegruppa både yogatimer og bassengtrening med Minni. Under årsmøtet lyktes også skoliosegruppa med å få Minni med i gruppeledelsen.

I løpet av Rygghelgen hadde ungdomskontakt Emilie Stang eget program for ungdommene. Siden Emilie ikke tok gjenvalg, ble det også valgt ny ungdomskontakt på årsmøtet. Den nye ungdomskontakten i Skoliosegruppa ble Anniken Lorentzen.

Anniken Lorentzen på Facebook