Skoliosegruppa

Medlemsgruppe – Skoliose

Om Skoliosegruppa

Interessen for disse diagnosegruppene har vært ganske stor. Skoliosegruppa har mer enn 600 medlemmer og har hatt god oppslutning om de årlige skoliosetreffene sine. Gruppa har til en viss grad dannet mønster for arbeidet i de andre gruppene.

Skoliosegruppa har i tillegg til informasjon, nettverksbygging og arbeid med likepersoner, prioritert helsepolitisk arbeid. Der har de oppnådd betydelige resultat. Blant annet fikk de en statsråd til å snu på Stortingets talerstol når det gjelder pleiepenger til foreldre til barn som er operert for skoliose.

Andre viktige saker har vært:

Nye behandlingsmetoder for skoliose – såkalt konservativ behandling. Kurser og seminarer og opplæring i slike metoder har stått sentralt. Dessuten har det vært nær dialog med Rikshospitalet om slik behandling.

✅ Kronikersaken har vært en mangeårig kamp. Det vil si å få skoliose akseptert som en kronisk lidelse for blant annet å gi skoliosepasienter fri fysioterapi. Gruppa lyktes med å få skoliosespesialistene ved Rikshospitalet til å støtte det kravet. Før det fikk virkning, ble imidlertid ordningen med fri fysioterapi fjernet.

✅ Screening av barn for så tidlig som mulig å oppdage skoliose, har man jobbet for lenge. Også her har man fått støtte fra medisinsk hold. Overlege Raphael Adobor ved Rikshospitalet har gjennom en doktoravhandling dokumentert at slik screening vil være verdifull. Foreløpig har imidlertid screening ikke blitt iverksatt.

Rull til toppen