15/08, 2019

13/08, 2019

12/08, 2019

Oppdatert informasjon om avdeling Nordmøre og Romsdal.

Artikkel er satt inn:

Ryggstøtten 2018 nr 2 kan nå lastes ned i dokumentarkivet:

Ny side om medlemsbladet Ryggstøtten er satt inn:

  • Satt inn bilde av siste utgave.
  • Satt inn tidligere utgaver (PDF) som er tilgjengelig.
  • Satt inn tekster om bladet.
  • Medlemsbladet Ryggstøtten

Artikler satt inn:

11/08, 2019

Siste utgaver av Ryggstøtten kan nå lastes ned i dokumentarkivet.

Artikler satt inn:

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.