I anledning Verdens ryggdag 16. Oktober og Ryggforeningen i Norges 25 års jubileum ønsker avdeling Trøndelag velkommen til vår stand ved Bevegelsessentetet ved St. Olavs hospital kl 11.00-14.00.

Avdeling Trøndelag

Onsdag 16. oktober markerer Ryggforeningens avdeling Trøndelag Verdens Ryggdagen 2019, og de ønsker å synliggjøre seg ved å stå på stand på Bevegelsessenteret, St. Olavs Hospital i Trondheim. De ønsker presentere seg og vise at det finnes en Ryggforening i Trøndelag. Vi tar gjerne en prat og informerer om Ryggforeningen i Norge og vår lokale avdeling.

Sted: Bevegelsessenteret, St. Olavs Hospital, Trondheim
Tidspunkt: Onsdag 16. oktober fra kl 1100 til 1400
Kontaktperson: Eva Granheim Reitan, Epost: eg.reitan@gmail.com, Telefon: 90777398

Ryggforeningen er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Sammen skal vi være pådriver for bedre rygghelse.

Ryggplager er et av de største folkehelseproblemer i Norge og årsak til nedsatt livskvalitet. Over 50% av befolkningen har hatt vondt i ryggen i løpet av det siste året, og 80-90% av befolkningen har hatt ryggsmerter i løpet av livet. Likevel er det ingen helhetlig nasjonal plan for hvordan man skal håndtere det, i følge kiropraktor Hans Otto Engvold, generealsekretær i Norsk Kiropraktor forening.

Ryggplager omhandler smerter fra nakke ned til halebeinet.

Vi ønsker velkommen til vår stand til en uformell prat om ryggplager og hva Ryggforeningen kan tilby.

Med vennlig hilsen
Styret i Avdeling Trøndelag
Ryggforeningen i Norge

Avdeling Trøndelag

Avdeling Trøndelag på Facebook