Skoliosegruppa i Ryggforeningen, søkte og fikk tildelt TUBFRIM-midlerkr. 10.000 til økonomisk støtte til sitt arrangement for unge med skolioseRygghelgen den 18.-20. oktober 2019, som ble avviklet på Quality hotel Olavsgaard på Skjetten. TUBFRIM gir støtte til trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge.

Av programmet som ble gjennomført kan nevnes: Foredrag med popartist og låtskriver Anine Stang, som selv opplevde å få diagnosen skoliose i ung alder. Hun fortalte sin historie og ga gode råd til de unge. Gjør minst tre ting hver dag som gjør at du kommer nærmere det målet du har satt deg. «Skoliosen stoppet meg ikke, den gjorde meg sterkere» Hun ga tydelige råd om hvordan nå sine mål. Anine og gitarist/vokal Christoffer Furuheim underholdt også under jubileumsmiddagen lørdag kveld.

programmet var også skolioseskole med fysioterapeut Minni Bains, som jobber på Sophies Minde Ortopedi. Hun hadde først en teoretisk del om rygg og skoliose. Deretter en praktisk del om tilrettelagte treningsøvelser for skoliosepasienter. Det ble vist både asymmetriske øvelser som tilpasses den enkeltes skolioserygg, og gode symmetriske treningsøvelser. Det var også foredrag med ortopediingeniør Helene Abendstein Kjellmo, som informerte om korsettbehandling ved skoliose.

Fysisk aktivitet på arrangementet var yoga for velvære, med yogainstruktør Lena Lorentenzen. I tillegg tilbud om stavgang med Minni Bains og Olaug Jørgensen. For øvrig hadde ungdommene mye tid til egen sosial aktivitet med likepersonsamtaler, spill m.m. Det er en viktig del av det å treffe andre med samme diagnose.

Skoliosegruppa i Ryggforeningen retter en stor takk til TUBFRIM for den økonomiske støtten.

   

 

Om TUBFRIM

TUBFRIM er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land. Eier av organisasjonen er Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.

Hjemmeside til TUBFRIM: www.tubfrim.no

 

Diagnosegruppe Skoliose

Facebook / forum for Skoliose

Skoliosegruppa har egen Facebook-gruppe under navnet: Skoliosenettverket i Ryggforeningen i Norge. Det er også en egen lukket Facebook-gruppe for de unge. Den heter Skoliose for ungdommer og administreres av ungdomskontakten. Lurer du på noe, er det bare å spørre her. Velkommen som medlem!