Helsepolitisk utvalg i Ryggforeningen i Norge endret navn til politisk høringsutvalg den 25.mai 2019. Høringsutvalget skal føre den samme strategi som tidligere. Rådet for muskelskjeletthelse og / eller FFO videreformidler høringer. Høringer som angår våre medlemmer og deres pårørende vil tas opp og behandles i det politiske høringsutvalget.

Helsepolitisk høringsutvalg vil være en pådriver og seriøs aktør for god rygghelse!

Under Landsmøtet i 2018 fikk helsepolitisk utvalg, som nå er omdøpt til politisk høringsutvalg, følgende føringer:

  • Styrke, støtte og bidra til forebygging, rehabilitering, mestring, forskning, opplysning og kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering
  • Sentral i mediebildet – sette dagsorden
  • Aktiv for å stimulere til samarbeid mellom brukerorganisasjoner, profesjoner og fagmiljøer innen muskel- og skjelettområdet
  • Avgi gode politiske innspill i høringer, alene eller i samarbeid med andre strategiske partnere

Ryggforeningens politiske høringsutvalg består av:

  • Jørn Pettersen
  • Lisa Skaret
  • Ann-Iren Hukkelberg
  • Gunnhild Lohn