På styremøtet 19 .- 20.oktober 2018 ble de etiske retningslinjene for Ryggforeningen i Norge godkjent. Marit Svendsen, tidligere styremedlem og Stein Andresen, tidligere administrativ leder, fikk i oppgave med å bearbeide forslaget som ble lagt frem på styremøtet i september. Du finner de etiske retningslinjene under nedlasting under Ryggforeningens vedtekter. De er og på trykk i utgave 3 i Ryggstøtten.