Ryggforeningens avdeling Oslo og Akershus (RiOA) inviterer nye og gamle medlemmer til trivelig og hyggelig pizzatreff onsdag 12. februar 2020 fra klokken 17.00 på serveringsstedet Peppes Pizza i Stortingsgata 4. RiOA holder pizza, drikke betales av den enkelte.

Tidspunkt: onsdag 12. februar 2020 fra kl 17.00
Sted: Peppes Pizza, Stortingsgata 4, Oslo

Velkommen til en hyggelig og sosial pizzakveld!

Avdeling Oslo og Akershus på Facebook:

Avdeling Oslo og Akershus (RiOA)

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.