Ryggforeningens avdeling Oslo og Akershus (RiOA) ønsker alle et Godt nyttår! Vi starter friskt med dobbeltmøte i januar og inviterer til åpent møte og foredrag med faglig innhold.

Kan hjernen trenes, sånn at ryggen fungerer bedre?

Kiropraktor Mads Omberg har tilleggsutdanning i funksjonell nevrologi, og skal holde foredrag om hvordan vi best kan skape funksjon i ryggen ved å trene hjernen på ulike måter. Les mer om Mads her.

Under foredraget vil han snakke om:

• Utvikling og modning av ryggsøyla og bevegelsesapparatet
• Hvilke deler av hjernen som styrer ulike rygg- og nakkebevegelser
• Hvilken sammenheng øyne, balanse og rygg har
• Hvordan kan vi best trene hjernen ved å trene kroppen?
• Hva kan vi gjøre med smerte fra et hjerneperspektiv?

Mads er utdannet kiropraktor fra Palmer College i USA og er medlem av Norsk Kiropraktor forening (MNKF). Han har gjennomført tilleggsutdanning gjennom Carrick Institute for Graduate Studies som gir diplomat i funksjonell nevrologi (DACNB). Ofte kalt ¨nevrokiropraktor¨. Bred erfaring innen behandling av ulike muskel og skjelett plager, svimmelhet og hjernerysteler.

Etter foredraget blir det god anledning til å stille spørsmål.

Tidspunkt: Lørdag 18. januar 2020 klokka 11.00
Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Møterom Trinserud. Man kommer dit med 20 – eller 37 – bussen.
Enkel servering.

Avdeling Oslo og Akershus

Avdeling Oslo og Akershus (RiOA) på Facebook:

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge?

Bli medlem

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.