Onsdag 4. mars 2020 avholdt vi i Ryggforeningens avdeling Nedre Romerike årsmøte for våre medlemmer. 17 av våre medlemmer var til stedet. Etter årsmøte hadde vi medlemskveld med bevertning og loddsalg fra vår kjøkkengjeng.

Det nye styret for 2020 er:

 • Leder Per Martinsen
 • Kasserer Liv Asla
 • Gunnhild Lohn – sekretær
 • Styremedlemmer
  • Solvår Ramsberg
  • Aasrun Engstrøm
  • Arild Ødegaard (ny)
 • 2 varameldemmer
  • Kari Evensen (var ikke til stede på årsmøte)
  • Arild Mossing (ny)

Vi ser frem til et flott aktivt år for nye og kjente medlemmer.

Med hilsen
Styret i Ryggforeningen i Norge, avdeling Nedre Romerike
www.ryggforeningen.no

Avdeling Nedre Romerike

Nedre Romerike på Facebook


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem

TAGS: #ryggforeningen #ryggforeningeninorge #ryggforeningennedreromerike #medlemsmøte #årsmøte #styreverv #styre #RiN

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.