Ryggforeningens avdeling Nedre Romerike inviterer medlemmer og nye medlemmer til Årets siste Pizzatreff på Peppes Pizza, Strømmen 13. november 2019. Vi har satt en egenandel på 50 kr (pizza) per medlem som kommer. Drikke må hver enkelte dekke selv. Vil du være med på pizzatreffet må du sende epost til Gunnhild Lohn på epost gulling73@yahoo.no. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Gunnhild på telefon 905 82 956.

• Epost påmelding: gulling73@yahoo.no
• Gunnhild Lohn telefon: 905 82 956

Med vennlig hilsen
Gunnhild Lohn
Ryggforeningens avdeling Nedre Romerike

Velkommen til en hyggelig og sosial kveld!

Avdeling Nedre Romerike

Lokalavdeling på Nedre Romerike sine sosiale medier

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.