Ryggforeningens avdeling Nedre Romerike står på stand på eHabiliteringsuka på Ahus 23. oktober 2019. Brukerorganisasjoner og aktører innen rehabilitering– og habiliteringsfeltet stiller med stands/utstillinger mellom klokken 10.30 og 13.30 i Glassgata. Det vil bli foredrag fra klokken 13.45 til klokken 15.00. Målgruppe for eHabiliteringsuka er aktører, ansatte og brukerorganisasjoner innen rehabilitering- og habilitering. Målet for arrangementet er å bidra til økt fokus, publisitet og erfaringsutveksling innen fagområdene rehabilitering og habilitering.

Arrangør:

  • Akershus universitetssykehus, Avd. for Samhandling og helsefremmende, koordinerende enhet.

Arrangementsted:

  • Stands/utstillinger holdes i Glassgata/Helsetorget på Ahus, Lørenskog.
  • ‘Foredragene som starter klokken 13.45 holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler (Rom B01 074/076).

Bevertning:

  • Enkel bevertning

Pris på arrangementet:

  • Arrangementet er gratis

Se program for dagen her.

Link: kompetansebroen.no

Velkommen til en dag med ReHabilitering i sentrum!

 

Avdeling Nedre Romerike

Lokalavdeling på Nedre Romerike sine sosiale medier

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.