Kveldens tema er “Min Journal” ved Toril Krogsund! Hun vil vise oss og demonstrere hvordan vi kan bruke “Min Journal”. Toril har vært på TV med helseminister Bent Høye vedrørende dette temaet tidligere i sommer.

  • Medlemsmøte Kveldens tema er “Min Journal
  • Tidspunkt: Torsdag 12. september kl. 1900
  • Sted: Kafeen på Losjeplassen, Drammen

Påmelding sendes til:

Vedlegg: RiN-avd-drammen-medlemsmøte-2019-01

Min Journal er et sted for sikker dialog mellom pasienter og helsevesenet. Løsningen Min Journal er utviklet i nært samarbeid med pasienter, klinikere og personvernombudet i Helse Sør-Øst, slik at tjenestene både er nyttige og sikre å bruke. Ved å tilby pasientene tjenester på nett, støtter man opp under pasienters mulighet for å ta en aktiv rolle i egen helse og behandling. Dette kan også bidra til å forbedre kvalitet og effektivitet i helsevesenet.

Link til Min Journal: www.minjournal.no

Avdeling Drammen & omegn hjemmeside:

Avdeling Drammen & omegn på Facebook:

Ønsker du mer informasjon om aktivitetene i lokalavdelingen for Buskerud og Vestfold, kontakt leder Rune Hansen Gunnerød på telefon 472 94 545 eller e-post til runehansen65@gmail.com

Mvh
Rune H. Gunnerød
Leder Ryggforeningens avdeling Drammen & omegn lokallag