Utvalg

Hjem » Ryggforeningen – Utvalg

Ryggforeningens Utvalg

Kommunikasjonsutvalget - KomUt

Kommunikasjonsutvalget – KomUt har som oppgave å ivareta alle sosial medier og nettløsninger, til hovedlaget, samt være ressurs for alle utvalg, komiteer og våre avdelinger rundt i landet.

[ les mere om oss her ]

Likepersons- og brukerrepresentasjonsutvalget

Likepersonsutvalget består av mennesker som selv har følt Rygg-problematikken på kroppen, både som brukere og som pårørende. De har taushetsplikt.

Politisk høringsutvalg

Politisk høringsutvalg består av:

  • Lisa Skaret
  • Ann-Iren Hukkelberg
  • Gunnhild Lohn
Studieutvalget

For tiden ikke er noe operativt studieutvalg.
Eventuelle spørsmål kan rettes til servicekontoret.

Informasjon

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.