Styrende organer

Hjem » Ryggforeningen – Styrende organer

Styrende organer

Landsmøte

Landsmøtet er RiNs viktigste forum for å drøfte og vedta foreningens utvikling og strategi. Her skal grunnlaget legges for arbeidet i alle ledd i organisasjonen. Landsmøte er foreningens høyeste organ. Landsmøte avholdes hvert 2. år innen utgangen av mai. Landsmøtet innkalles av sentralstyret med 3. måneders varsel.

Landsstyre

På landsmøtet møter valgte delegater fra alle lokale avdeling, diagnosegrupper samt sentralstyret.
Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret holdes de årene det ikke er landsmøte og ellers ved behov. Foruten de formelle oppgavene som landsstyret har, fungerer det som et rådgivende organ for sentralstyret.

Landsstyret består av sentralstyret og valgt leder i hver av Ryggforeningens lokale avdelinger. Sentrale utvalg og diagnosegrupper møter med sin leder som har talerett.

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlige for den daglige virksomheten i organisasjonen, og skal sørge for at denne drives i samsvar med RiNs vedtekter. Se mer informasjon i informasjonsboksen til høyre.

Informasjon

Sentralstyret 2018-2020

Leder:
– Konst. Olaug Jørgensen
Nestleder:
– Konst. Jon Lyder Avdeling Trøndelag
Styremedlem:
– Svein Nårstad Avdeling Oslo og Akershus
– Evy Svanemsli Avdeling Nordmøre og Romsdal
– Julie Osen Avdeling Drammen og omegn
– Åse Mæle Jacobsen Avdeling Rogaland
– Tone Storm-Hansen Avdeling Østfold
1. varamedlem:
– John Strøm Avdeling Nordmøre og Romsdal
2. varamedlem:

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.