Styrende organer

Hjem » Ryggforeningen – Styrende organer

Styrende organer

Landsmøte

Landsmøtet er RiNs viktigste forum for å drøfte og vedta foreningens utvikling og strategi. Her skal grunnlaget legges for arbeidet i alle ledd i organisasjonen. Landsmøte er foreningens høyeste organ. Landsmøte avholdes hvert 2. år innen utgangen av mai. Landsmøtet innkalles av sentralstyret med 3. måneders varsel.

Landsstyre

På landsmøtet møter valgte delegater fra alle lokale avdeling, diagnosegrupper samt sentralstyret.
Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret holdes de årene det ikke er landsmøte og ellers ved behov. Foruten de formelle oppgavene som landsstyret har, fungerer det som et rådgivende organ for sentralstyret.

Landsstyret består av sentralstyret og valgt leder i hver av Ryggforeningens lokale avdelinger. Sentrale utvalg og diagnosegrupper møter med sin leder som har talerett.

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlige for den daglige virksomheten i organisasjonen, og skal sørge for at denne drives i samsvar med RiNs vedtekter. Se mer informasjon i informasjonsboksen til høyre.

Informasjon

Sentralstyret 2020-2022
Leder:
– Eirik Moe, Østfold
Nestleder:
– Karina Rostad, Østfold
Styremedlem:
– Inger Høiby, Modicgruppa
– Roger Johannessen, Rogaland
– Rune Hansen Gunnerød, Drammen og omegn
– Øyvin Tronstad, Nordland
1. varamedlem:
– Gunnhild Lohn, Nedre Romerike
2. varamedlem:
– Eva Granheim Reitan, Trøndelag