Ryggstøtten

Hjem » Medlemsbladet Ryggstøtten

Medlemsbladet Ryggstøtten

Vi blir glade når dere sier fra!
Postverket videresender ikke Ryggstøtten når dere får ny adresse eller nytt postnummer. Da kommer bladet i retur til Ryggforeningen. Å finne fram til nyadresse og omadressere tar mye tid. Derfor er det fint om dere kan melde adresseforandring til Ryggforeningens Servicekontor.
E-post: ryggforeningen@ryggforeningen.no

Redaktør:
Eli Steen
E-post: redaktor@ryggforeningen.no

Annonser:
Kan bestilles hos redaktør i medlemsbladet Ryggstøtten for Ryggforeningen i Norge. Kontakt Ryggforeningen vedrørende pristilbud.

Innlegg:
Sendes til redaktøren på e-post eller i papirformat. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte eller avvise innlegg. Ryggstøtten vil også legges ut på vår nettside.

Postadresse:
Ryggforeningen i Norge
Postboks 9612 Fjellhagen
3065 Drammen