Likepersoner

Hjem » Ryggforeningen – Likepersoner

Likpersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon, med samme vanske eller funksjonshemning som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på”. Likepersonssarbeid er hjelp til selvhjelp basert på utveksling av egenbaserte erfaringer.

HVA ER EN LIKEPERSON

En likeperson er ikke en fagperson, men med egen diagnose, og har fått opplæring i det å være likeperson. Det kan også være likeperson med erfaringer som pårørende. Alle våre likepersoner har taushetsplikt og alle tjenester fra Likepersonen er gratis. Likepersonene kan være kontakter for et avdeling eller geografisk område eller for en diagnosegruppe. Finner du ikke noen i ditt fylke, ta gjerne kontakt med vår Sentral likepersonstelefon, så skal de formidle videre i sine system.

OPPSUMMERT SÅ ER EN LIKEPERSON:

 • en Likeperson er et medmenneske og ikke en fagperson.
 • en Likeperson har vært igjennom mange av de samme vanskelige situasjonene som du selv har vært oppe i.
 • en Likeperson er et medlem som vil prøve å hjelpe mennesker som trenger litt bistand i forskjellige situasjoner.
 • en Likeperson kan formidle hjelp eller gi råd.
 • en Likeperson kan hjelpe deg med å finne informasjonsmateriell om sykdommen og annet.
 • en Likeperson kan gi deg informasjon om tilbud til personer med din sykdom i ditt distrikt.
 • en Likeperson har taushetsplikt.
 • alle tjenester fra Likepersonen er gratis.

Aktuelt om Likepersoner

Informasjon

Likepersonskoordinator

Likepersonskoordinator i Ryggforeningen

 • Navn: Stein Andresen
 • Telefon: 911 74 174
 • E-post: likeperson@ryggforeningen.no
 • Ringer du Ryggforeningens sentrale Likepersonstelefon er det Stein som svarer.
Likepersoner i Ryggforeningen

RYGGFORENINGENS LIKEPERSONER

Vi har et bredt nettverk av likepersoner. Kontakt Ryggforeningen på 69 26 87 00 eller e-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no, så videreformidler vi din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

HAR DU LYST TIL Å ENGASJERE DEG SOM LIKEPERSON I RIN?

Ta kontakt med Servicekontoret vårt på:

OVERSIKT OVER VÅRE LIKEPERSONER I RIN

Sentral likepersonstelefon:

Modic-gruppa

Skoliose

Ungdomskontakt skoliose

Spinal stenose, degenerative skiver og prolaps

Bli Likeperson

HAR DU INTERESSE OG LYST TIL Å ENGASJERE DEG SOM LIKEPERSON I RYGGFORENINGEN?

Ta kontakt med Servicekontoret vårt på epost ryggforeningen@ryggforeningen.no eller ring servicetelefon 69 26 87 00.

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.