BEDRIFTSMEDLEMSKAP – 800 KR I ÅRET

Gjennom bedriftsmedlemskap støtter dere Ryggforeningens arbeid med å spre mer kunnskap om rygglidelser og behandling, mer forskning på muskelskjelettfeltet, og bidrar til at Ryggforeningen fortsatt kan være her som en ressurs for pasienter og pårørende.

Meld dere inn her eller kontakt Ryggforeningens kontor på telefon 69 26 87 00.