Les mer om Ryggforeningen i Norge på våre nye brosjyre som vi har fått utviklet som en bladversjon på nett. Her vil dere finne informasjon om Ryggforeningen som aktiv pådriver, Norsk Kiropraktorforening, likepersoner, Norsk Osteopatforbund, lokal-avdelinger, Norges Massasjeforbund, diagnosegrupper, Norsk Fysioterapeutforbund, Hva er skoliose, Hva er Modic, Hva er Spinal Stenose, Hernes Institutt, Hva er Sittehemming, Hva er Spondylolistese, Hva er Prolaps og vår advokatavtale med Advisio Advokat AS.

Link: ryggforeningen.no/rin-brosjyrer/

TAGS:

 • #ryggforeningen
 • #ryggforeningeninorge
 • #rygg #ryggplager #rygglidelser
 • #modic #modicgruppa #modicforandringer
 • #skoliose #skoliosegruppa
 • #spinalstenose #spinalstenosegruppa
 • #NorskKiropraktorforening
 • #NorskOsteopatforbund
 • #NorgesMassasjeforbund
 • #NorskFysioterapeutforbund
 • #HernesInstitutt
 • #AdvisioAdvokatAS #AdvisioAdvokat #Advisio #advokat
 • #sittehemming #prolaps #Spondylolistese

Ryggforeningen i Norge – en aktiv pådriver for bedre rygghelse (blaversjon)

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.