I februar (2020) er Ryggforeningen i Norge, avdeling Trøndelag så heldig å være månedens organisasjon ved Sykehuset Levanger. I den forbindelse har vi lagt igjen brosjyrer om Modic, Skoliose og Spinal stenose. Du finner også medlemsbladet vårt Ryggstøtten samt innmeldingsskjema om du ønsker å bli medlem hos oss. Medlemskap kan også tegnes direkte ved å gå inn på ryggforeningen.no/bli-medlem/.

Hjelp oss gjerne å spre ordet videre.

Sykehuset Levanger

Er et sykehus på Levanger i Trøndelag. Sykehuset Levanger har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, barneavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri. Lokalsykehus for 100 000 innbyggere i sørdelen av Nord-Trøndelag. Lokalisert sentrumsnært Levanger by, E6 og jernbane.

Besøksadresse: Kirkegata 2, 7601 Levanger (Kart)

Link til Sykehuset Levanger: https://hnt.no/steder/sykehuset-levanger

Avdeling Trøndelag

Trøndelag sin Facebookgruppe:
www.facebook.com/groups/RiNTrondelag/ (Lukket medlemskap)

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.