I februar (2020) er Ryggforeningen i Norge, avdeling Trøndelag så heldig å være månedens organisasjon ved Sykehuset Levanger. I den forbindelse har vi lagt igjen brosjyrer om Modic, Skoliose og Spinal stenose. Du finner også medlemsbladet vårt Ryggstøtten samt innmeldingsskjema om du ønsker å bli medlem hos oss. Medlemskap kan også tegnes direkte ved å gå inn på ryggforeningen.no/bli-medlem/.

Hjelp oss gjerne å spre ordet videre.

Sykehuset Levanger

Er et sykehus på Levanger i Trøndelag. Sykehuset Levanger har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, barneavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri. Lokalsykehus for 100 000 innbyggere i sørdelen av Nord-Trøndelag. Lokalisert sentrumsnært Levanger by, E6 og jernbane.

Besøksadresse: Kirkegata 2, 7601 Levanger (Kart)

Link til Sykehuset Levanger: https://hnt.no/steder/sykehuset-levanger

Avdeling Trøndelag

Trøndelag sin Facebookgruppe:
www.facebook.com/groups/RiNTrondelag/ (Lukket medlemskap)

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem