Share
Siden bassenget er stengt på grunn av smittevernhensyn, vil Ryggforeningen i Elverum og omegn starte opp med sal trening istedet.

Det blir trening hver tirsdag fra kl.17.30 til kl.18.30. Det blir sosialt samvær etter trening.
Smittevernregler blir fulgt.
Treningen foregår på Paulsbyen gym. ( www.paulsbyengym.no)
For mer informasjon og påmelding, kontakt Feikje Bjørkholen på telefon 95908102.
VELKOMMEN!

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.