Share
Siden bassenget er stengt på grunn av smittevernhensyn, vil Ryggforeningen i Elverum og omegn starte opp med sal trening istedet.

Det blir trening hver tirsdag fra kl.17.30 til kl.18.30. Det blir sosialt samvær etter trening.
Smittevernregler blir fulgt.
Treningen foregår på Paulsbyen gym. ( www.paulsbyengym.no)
For mer informasjon og påmelding, kontakt Feikje Bjørkholen på telefon 95908102.
VELKOMMEN!