Stein Andresen hadde ikke før blitt kvitt jobben som administrativ leder i Ryggforeningen, før han i høst ble foreslått og spurt om han kunne være likepersonskoordinator. Stein mangler et ord i sitt vokabular, og det er «nei». Men han sier at han er likepersonskoordinator bare midlertidig. En ting er jeg sikker på, og det er at han aldri vil slutte å være likeperson, simpelthen fordi han bryr seg om deg og meg og andre som stanger i systemet.

Stein Andresen

Bilde: Stein Andresen – likepersonskoordinator.

At Stein er en mann med mye erfaring og kompetanse innen rygg og rygghelse, er udiskutabelt. Han meldte seg inn i Ryggforeningen på grunn av sine ryggplager i 2004. Jeg fikk så god hjelp, at jeg ville gjerne bidra tilbake, sier han. Og det har han definitivt gjort, i år etter år.

Han har vært med i styret i lokalavdelingen i Østfold siden 2004. Fra 2008 til 2013 var han med i Ryggforeningens sentralstyre. Grunnen til at han gikk ut i 2013, var at han ble bedt om å ta den administrative jobben i Ryggforeningen.

Å være god likeperson er en treningssak Gjennom alle disse årene har han opparbeidet seg et kontaktnett og tilegnet seg kunnskap og erfaringer som kommer nye og gamle medlemmer av Ryggforeningen til gode.

Det å bli en god likeperson er en treningssak, du blir bedre etter hvert, sier Stein. Også er det viktig at likepersoner oppdaterer seg.

Når jeg spør hva en likeperson er, sier Stein at det er en som har diagnosen selv, eller en som er pårørende, eller en som gjennom jobb eller engasjement har tilegnet seg kunnskaper.

Samtalepartner

Det er mange som trenger en samtalepartner. Det kan ofte være lange samtaler, men det kan være den viktigste samtalen for den som ringer. En sånn samtale avsluttes gjerne med «Åh, Gud, så godt det var å få snakket med en som forstår hva jeg snakker om!»
Når jeg får telefoner inn, og jeg ikke kan nok om det, så benytter jeg meg av likepersoner som har spesialkompetanse på sitt område eller diagnose. Vi har 60 registrerte likepersoner i Ryggforeningen, og de dekker et bredt spekter hva angår kunnskap om rygg og rygglidelser.

Vanlige spørsmål

Når jeg spør hva slags spørsmål han får, så sier Stein at mange av henvendelsene kommer fra folk som har «satt seg fast i systemet». Mange er desperate, og så har de oppdaget Ryggforeningen ved en tilfeldighet. De opplever at de ikke bli trodd av fastlegen sin, og de trenger råd om hvor de kan henvende seg for å hjelp til diagnostisering og til behandling. Mange er fortvilte fordi de går sykmeldte. Deres høyeste ønske er å få behandling som hjelper, sånn at de kan komme seg tilbake i jobb. Det er også mange pårørende som «ringer for andre». Stein sier at dersom vi virkelig skal kunne hjelpe, så må vi snakke med den det gjelder.

Likepersonsamtaler på telefon

Mesteparten av likepersonssamtalene foregår på telefon. Ringer du Ryggforeningens sentrale Likepersonstelefon 911 74 174 er det Stein som svarer.

«Det handler om å bry seg om, ikke med»

Ryggforeningen – Likepersoner

Tekst: Eli Steen