Gaver – Verdier som lever videre

Hjem » Ryggforeningen – Gaver

Gaver til Ryggforeningen

En gave i ditt testamente til Ryggforeningen i Norge kan gjøre store forskjeller for andre mennesker med ryggproblemer. Det vil sette Ryggforeningen i stand til å støtte mer og bedre forsking på rygg og ryggrelaterte sykdommer og plager, samt at vårt informasjonsarbeid vil bli bedre og nå flere.

Har du spørsmål om det å skrive testament?

 • Vi tilbyr gratis juridisk bistand ved gave til Ryggforeningen i Norge. Minnegaver til Ryggforeningen i Norge er et godt alternativ til tradisjonelle blomsterhilsener.
  Minnegaver kan settes inn på konto 1080.26.18994
 • Kontakt oss på telefon 69 26 87 00 eller ryggforeningen@ryggforeningen.no for spørsmål eller mer informasjon.

Skattefradrag for gaver

 • Gaver mellom 500 kr og 50 000 kr kan trekkes fra på selvangivelsen for 2019.

Spørsmål og svar om skattefradrag 

Hvilke gaver gir rett til skattefradrag?

 • Pengegaver mellom 500 kr og 50 000 kr, som er gitt til Ryggforeningen i Norge i 2019 gir rett til skattefradrag.

Jeg har fått oppgitt feil beløp

 • Dette kan skyldes at gaven er registrert på et annet telefonnummer, navn eller adresse. For å rette opp dette må du ta kontakt med oss på telefon 69 26 87 00, eller på epost ryggforeningen@ryggforeningen.no.
 • PS. Mange faste givere har medlemskap som en del av avtalen. Medlems- kontingenten er ikke fradragsberettiget.
 • Det er kun gaver som er registrert innbetalt i 2019 som er med i beregningen.
 • Dette må gjøres før 20. februar 2020, for at riktig beløp skal blir innrapportert på selvangivelsen.

Er det noen gaver som ikke gir rett til skattefradrag?

 • Gaver som du har gitt anonymt, og gaver gitt på VIPPS gir ikke automatisk skattefradrag. Det er fordi Ryggforeningen i Norge ikke mottar personopplysninger om gaven.
 • For deg som er medlem og har betalt medlemskontingenten, gir medlemskontingenten ikke rett til skattefradrag.  Gaver som er gitt direkte til en lokalforening, gir ikke rett til skattefradrag.
 • Dersom du i fremtiden vil at en gave til en lokalforening skal bli rapportert til Skatteetaten, må gaven innbetales til Ryggforeningen i Norge sentralt, og merkes med respektiv lokalforening.

Hva er grensen for skattefradrag?

 • I 2019 kan du få skattefradrag på pengegaver fra kr 500 og opptil 50 000 kr, som er gitt til frivillige organisasjoner.

Innberetning til Skatteetaten

 • Ryggforeningen i Norge innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut en årsoppgave. Ryggforeningen i Norge har tillatelse til å innhente personnummer. Disse oppbevares i tråd med forutsetningene som er satt.
 • Etter Skatteetatens regler får du ikke fradrag for gaven hvis den ikke er innberettet av Ryggforeningen i Norge, du kan ikke selv oppgi denne i selvangivelsen.
 • Når denne er innberettet kommer den automatisk på din selvangivelse.
 • Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og forutsetter at de er registrert på bankkontoen til Ryggforeningen i Norge innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Gaver som mottas etter fristen, blir automatisk inntektsført året etter.

For mer informasjon

 • Ta kontakt med Ryggforeningen i Norge på telefon: 69 26 87 00 eller ryggforeningen@ryggforeningen.no.

KONTO FOR SKATTEFRIE GAVER: 1080.26.18994

Informasjon

Konto for skattefrie gaver: 1080.26.18994