Vi er på Facebook

Nå finner du oss på Facebook med egen Facebookgruppe for våre medlemmer. Her vil du kunne følge med hva som skjer i laget, melde deg på våre arrangementer, diskutere med andre i avdelingen vår, legge ut bilder og videre fra arrangementer, osv.

Besøk oss på Facebook her 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.