Verdens Ryggdag – Onsdag 16. oktober 2019

Kommer helseprofesjoner og organisasjoner over hele verden sammen for å markere Verdens Ryggdag. For å sette ytterligere fokus på dette, vil Ryggforeningens lokalavdelinger over hele landet, ha stands og arrangementer hvor det informeres om rygghelse og Ryggforeningen i Norge.

Ryggforeningen i Norge er landets største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt fokus er på medlemmene og deres interesser.

Rygg-, nakke- og bekkenplager er svært utbredt. 60-80 % av oss får ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet. Til enhver tid sier 15 – 20 % at de har vondt i ryggen. Ryggvondt er altså en folkeplage, og altfor mange blir uføre. For mange er plagene lette og kortvarige, og kan anses som en naturlig del av livet. Men mange har også langvarige og/eller tilbakevendende plager. Blant gruppen med langvarige plager er det en klart større sannsynlighet for uføretrygd.

Mål for Verdens Ryggdag

Et av våre mål med Verdens Ryggdag er å synliggjøre for politikere og beslutningstakerne. Vi mener at ryggplager kan begrenses dersom tiltak og resurser blir innrettet slik at en sikrer tilgang til tilgjengelig god behandling. Det andre er å informere og synliggjøre at vi, Ryggforeningen i Norge er her for dere som har det og som trenger et nettverk.

Følg med på våre sider om Verdens Ryggdag her:

Verdens Ryggdag