Ryggforeningen i Norge kan gjennom sitt medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), tilby Ryggforeningens medlemmer de samme medlemsfordelene og avtaler som FFO har inngått. For deg som medlem i en av FFOs organisasjoner betyr det at du får rabatt på overnatting også når du reiser privat. Formålet er å kunne dekke FFOs medlemmers behov, ikke minst i distriktene. Det vises til nærmere omtale om de enkelte kjedene angående rabattsats, bestillingsrutiner og rabattkoder.

Tilgjengelige for funksjonshemmede og kronisk syke

Foruten gunstig priser, har hotellavtalene FFO inngått som intensjon å gjøre hotellene mer tilgjengelige for funksjonshemmede og kronisk syke. Hotellavtalen kan benyttes av FFOs medlemsorganisasjoner og deres medlemmer, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO. For å oppnå de beste betingelsene lønner det seg å booke tidlig.

For generelle spørsmål om hotellavtalene kan du kontakte Andreas Habberstad i FFO.

| Les oppdatert avtaler her |

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.