RYGGFORENINGEN I NORGE – EN AKTIV PÅDRIVER FOR BEDRE RYGGHELSE (Blaversjon)