I tråd med mandatet har kontrollkomiteen behandlet konkrete saker vi har fått henvendelse om fra sentralstyret og fulgt med på utviklingen i Ryggforeningen i Norge bl.a. gjennom møtereferater og regnskapsutskrifter.

Her kan du lese kontrollkomiteens rapport for perioden 06.2018 – 06.2019

Les rapporten her

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.