I tråd med mandatet har kontrollkomiteen behandlet konkrete saker vi har fått henvendelse om fra sentralstyret og fulgt med på utviklingen i Ryggforeningen i Norge bl.a. gjennom møtereferater og regnskapsutskrifter.

Her kan du lese kontrollkomiteens rapport for perioden 06.2018 – 06.2019

Les rapporten her