Rådet for Muskelskjeletthelse

Ryggforeningen i Norge er medlem av Rådet for Muskelskjeletthelse, som er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Rådet er også den norske delen av The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc).

Rådet ble etablert på verdens ryggdag, 16. oktober i 2002 og består i dag av til sammen 15 norske spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og pasientforeninger. Fra etablering og frem til 2015 var rådets navn Muskel-og Skjelett Tiåret i Norge (MST).

Rådet for muskelskjeletthelse arbeider for å

  • Øke den generelle bevisstheten omkring det voksende problemet med muskelskjelettskader, sykdommer og plager.
  • Fremme forståelsen for muskel- og skjelettsykdommer gjennom vitenskapsbasert forskning og kunnskapsformidling knyttet til muskelskjeletthelse.
  • Bedre den helserelaterte livskvaliteten for mennesker med muskelskjelettskader- sykdommer og plager.
  • Øke pasientenes kunnskaper og muligheter til egenmestring.
  • Fremme kostnadseffektiv forebygging og behandling, og derigjennom redusere samfunnets kostnader knyttet til muskel- og skjelettskade, sykdommer og plager.

Link: www.muskelskjeletthelse.no

Skroll til toppen