Oslo Universitetssykehus Ullevål ønsker å invitere til disputas om AIM studien. Lars Christian Haugli Bråthen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare avhandlingen Kroniske korsryggsmerter med Modic-forandringer, antibiotikabehandling og kliniske egenskaper for PhD. Den sentrale meldingen fra denne oppgaven er at resultatene fra AIM-studien ikke støttet bruk av antibiotikabehandling mot kroniske korsryggsmerter og modic-forandringer.

Det er to opponenter som skal føre diskusjonen:

Peter Croft (allmennlege og professor og mangeårig leder for en forskningsgruppe på muskelskjelett ved Keele University, UK) og Raymond Ostelo (fysioterapeut og metodeekspert fra Rotterdam, NL).

Tidspunkt: tirsdag 21. januar 2020 klokken 1315
Sted: Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166
Link til mer informasjon: Trykk her

Tips: Det kan være lurt å være tidlig ute for å få en god sitteplass.

Vi håper og tror at det blir interessante diskusjoner.

Diagnosegruppe – Modicgruppa

Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge jobber for at modicrelaterte ryggsmerter skal defineres som en egen type ryggsmerte/diagnose. Vårt mål er at modicpasienter skal bli trodd og hørt, og at de skal få god og riktig hjelp til riktig tid i norsk helsevesen.

Modicgruppa på Facebook:

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge?

Bli medlem