Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet arrangerer 21. april 2020 kurs for skoliose pasienter, som er eldre enn 40 år og deres pårørende som tilhører
Helse Sør-Øst området. Læringstilbudet er utviklet av Ortopedisk klinikk i samarbeid med pasient- og pårørendekoordinator. Kurset er basert på lærings- og mestringsprinsipper om brukermedvirkning og likemannsarbeid. Kurset har et tverrfaglig program med fokus på mestring i hverdagen.

Dato: 21. april kl. 9:00-16:00 (registrering 8:30-9:00)
Påmeldingsfrist er 1. april 2020.
Lokalisasjon: Gaustad sykehus (Oslo universitetssykehus HF) Festsalen bygg 10, velferdsbygget. Sognsvannsveien 21, 0372 OSLO. Gaustad sykehus ligger i nærheten av Rikshospitalet.
Kursavgift: En egenandel etter gjeldende satser. Pårørende deltar gratis

Målsetting:

  • Få kunnskap om sykdom og behandling.
  • Møte andre i samme situasjon / erfaringsutveksling.
  • Dialog med representanter fra ulike faggrupper.

Arrangører:

  • Læringstilbudet er utviklet av Ortopedisk klinikk i samarbeid med pasient- og pårørendekoordinator.
  • Kurset er basert på lærings- og mestringsprinsipper om brukermedvirkning og likemannsarbeid.
  • Kurset har et tverrfaglig program med fokus på mestring i hverdagen.

Påmelding: Du må ha ekstern henvisning. Dette innebærer at du må booke inn et besøk hos fastlegen. Fastlegen kan henvise deg til kurset gjennom å sende en elektronisk henvisning til Oslo universitetssykehus – Sentralt henvisningsmottak. Det er viktig at fastlegen skriver at henvisningen skal til «Seksjon for ortopedisk rehabilitering, Rikshospitalet» og at det presiseres «Å bli eldre med skoliose – for deg over 40 år».

Du og din pårørende må selv ordne med transport til og fra kurset. Dog kan ditt fastlegekontor bestille taxi hvis du trenger dette.  Det er da viktig at fastlegekontoret bestiller taxi både til og hjem, fra kurset. Du kan og kontakte www.pasientreiser.no eller ringe 05515. Ta vare på kvitteringer.

Det serveres lunsj på kurset. Hvis du har allergier, meld dette til marifu@ous-hf.no
Øvrige spørsmål kan sendes til uxsvmb@ous-hf.no

Skoliosegruppa – Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap i Ryggforeningen i Norge

 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.