Operasjon for skiveprolaps i ryggen fører til bedring av seksualfunksjon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

14.06.2021

Det viser en studie med over 18000 pasienter utført av en forskningsgruppe ved Nevrokirurgisk avdeling på St. Olavs Hospital og NTNU. Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Spine. Før operasjon rapporterte nærmere 85% av pasientene smerter i forbindelse med seksuell aktivitet. Det er medisin- og forskerlinjestuden- tene Siril Holmberg og Vetle Vangen-Lønne som har forfattet artikkelen under veiledning av overlege og professor Sasha Gulati.

Av: Medisin- og forskerlinjestudentene Siril Holmberg og Vetle Vangen-Lønne

Ryggsmerter er en av de viktigste årsakene til redusert livskvalitet, sykefravær og nedsatt funksjonsnivå både i Norge og på verdensbasis. Til nå har det vært begrenset med informasjon om hvordan ryggsmerter og isjias påvirker seksuell helse. Studien er basert på tall fra Norsk kvalitetsregister for rygg- og nakkekirurgi. Blant de med smerter i forbindelse med seksuell aktivitet før operasjo- nen, rapporterte nærmere 70% en bedring etter ett år. Før operasjon rapporterte kun 16% av pasientene at de hadde normal seksualfunksjon uten smerter, mens ett år etter operasjon oppga hele 65% av pasientene normal funksjon uten smerter. Det var også en stor reduksjon i antall pasienter som opplevde at smerter forhindret all seksuell aktivitet ett år etter operasjon.

Denne studien kaster lys på et tabubelagt tema som er viktig for mange og som sjelden prioriteres i forbind- else med medisinsk- og kirurgisk behandling. Studien kan bidra til å øke fokuset på temaet og gjøre både pasienter og kirurger oppmerksomme på at seksual- funksjon er noe som sterkt relateres til livskvalitet.

Studien konkluderer med at en stor andel av pasienter som ble operert for prolaps i ryggen opplevde en betydelig bedring i smerter i forbindelse med seksuell aktivitet. «Spine surgery is bringing sexy back», konkluderer forfatterne. I en annen studie fra samme forskningsgruppe som også er publisert i Spine, ser en lignende bedring i seksualfunksjon blant eldre som er operert for trang ryggmargskanal i korsryggen.

Lenke til artikkel 1

Lenke til artikkel 2

 

Rull til toppen