Onsdag 16. oktober markerer Ryggforeningens avdeling Elverum og Omegn Verdens Ryggdagen 2019, og de ønsker å synliggjøre seg ved å stå på stand på Amfi ( shoppingsenter) i Elverum. De ønsker presentere seg og vise at det finnes en Ryggforening i Elverum og omegn. Vi tar gjerne en prat og informerer om Ryggforeningen i Norge og vår lokale avdeling.

Sted: Amfi ( shoppingsenter) i Elverum
Tidspunkt: Onsdag 16. oktober fra klokken 1000 til 1700
Kontaktperson: Feikje Bjørkholen, Telefon: 959 08 102, E-post: feikje@online.no

Verdens Ryggdag