Onsdag 16. oktober markerer Ryggforeningens avdeling Elverum og Omegn Verdens Ryggdagen 2019, og de ønsker å synliggjøre seg ved å stå på stand på Amfi ( shoppingsenter) i Elverum. De ønsker presentere seg og vise at det finnes en Ryggforening i Elverum og omegn. Vi tar gjerne en prat og informerer om Ryggforeningen i Norge og vår lokale avdeling.

Sted: Amfi ( shoppingsenter) i Elverum
Tidspunkt: Onsdag 16. oktober fra klokken 1000 til 1700
Kontaktperson: Feikje Bjørkholen, Telefon: 959 08 102, E-post: feikje@online.no

Verdens Ryggdag

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.