Brita Blenne Lien, som ble valgt til styreleder på Landsmøtet i september, fant det nødvendig å trekke seg fra vervet av helsemessige årsaker. Da flere av styremedlemmene også formidlet at de ikke kunne være aktive en periode, ble det nødvendig med et suppleringsvalg. Sentralstyret godkjente valgkomitéens innstilling, og valget ble endelig godkjent av ekstraordinært landsstyremøte med avstemming digitalt.

Vi er glade for å kunne ønske Eirik Moe velkommen som ny styreleder i Ryggforeningen i Norge for perioden 2020-2022. Eirik Moe har i mange år vært redaktør for medlemsbladet Ryggstøtten, og har i ulike sammenhenger vært brukt som konsulent og rådgiver i ulike saker hvor Ryggforeningen har vært engasjert. Han kjenner godt til Ryggforeningen og foreningens historie.

I sitt yrkesaktive liv har Eirik Moe vært journalist og redaktør, og leder for Institutt for Journalistikk, og generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hans journalistiske blikk og erfaring vil uten tvil være nyttig for Ryggforeningen for at vi skal bli mer synlig og markere oss sterkere og tydligere i helsepolitiske saker som angår oss og våre medlemmer.

Eirik Moe bor i Sarpsborg, og er i dag en sprek pensjonist med sykling som en av lidenskapene.  En mer utfyllende presentasjon av Eirik Moe kommer i neste utgave av medlemsbladet Ryggstøtten.