Folk har ønska seg en spinal stenose gruppe i 10 – 11 år, sier Stein Andresen. Alle vil ha, men det er svært få som har tid til å engasjere seg, sier han. Under Rygghelgen ble det vedtatt å starte den. Ikke overraskende er det Ryggforeningens tidligere administrative leder som tar på seg oppgaven med å få gruppen opp og stå.

Stein og Jonny

Stein og Jonny

Tekst og foto: eli steen

Under Rygghelgen på Gjøvik var det en egen programpost på Generell Rygg hvor tittelen var «Vil vi ha en diagnosegruppe for spinal stenose».

Stein har håndtert medlemsmassen og medlemsregisteret i mange år, og sier at det er såpass mange med diagnosen i Ryggforeningen at det er et godt grunnlag for en egen diagnosegruppe. Det var full oppslutning også fra deltakerne på Generell Rygg.

På telefon fikk Stein hanket med seg Jonny Krogsund fra Drammen. Jonny sier at Steins forespørsel om å bidra til etablering av spinal stenose gruppe hørtes interessant ut. Han sier også at han gjerne vil bidra, fordi Ryggforeningen har betydd mye for ham og kona.

Det er bred enighet blant Ryggforeningens medlemmer at diagnosegrupper er viktig, og at de bidrar til at medlemstallet vokser. Det er nå sånn at folk er mest opptatt av seg selv og sine plager, og gjennom en diagnosegruppe blir det lettere å kunne hjelpe likesinnede. Det er også lettere for medlemmer å assosiere seg med Ryggforeningen når det er andre som har samme diagnose. Ved å etablere en diagnosegruppe, vil vi kunne spre mer kunnskap om diagnosen, og også få mer tyngde i fagmiljøet, sier Stein.

Når vi snakker om grunnlaget for en spinal stenose gruppe, sier Stein at potensialet er nærmere 800 enn 80! Det er ikke så mange som har registrert seg med diagnosen spinal stenose, siden vi ikke har hatt noen diagnosegruppe. Vi oppfordrer derfor medlemmer i Ryggforeningen som har denne diagnosen, om å sende en mail eller ringe til Ryggforeningens kontor for å registrere seg. Vi er spredd rundt i hele Norge, så det er viktig å arrangere et treff, sier Stein. Det har de som mål å få til innen et år.

Både Stein og Jonny er opererte for spinal stenose. Sistnevnte er operert for spinal stenose to ganger i ryggen, og en gang i nakken. Nå står operasjon for skivedegenerasjon og prolaps for tur.

Apropos skivedegenerasjon og prolaps, grenseoppgangene og behandlingene av disse diagnosene er så like og så og si de samme som for spinal stenose. Tidligere leder i Ryggforeningen, Henrik Sinding- Larsen, foreslo derfor i sin tid at diagnosegruppen burde døpes «Spinal stenose, skivedegenerasjon og prolaps». Mange av Ryggforeningens medlemmer har også denne dobbeltdiagnosen.

Stein og Jonny er allerede i gang, og har hatt ett møte i etterkant av Rygghelgen. Der la de en fremdriftsplan for den nye diagnosegruppen.

Har du spinal stenose, skivedegenerasjon eller prolaps?
Registrer deg i diagnosegruppen!
Send mail til: ryggforeningen@ryggforeningen.no eller ring 69 26 87 00