Da kan du finne avdeling Nordmøre og Romsdal på Facebook, både som Facebookside og gruppe. Vi har opprettet en Facebookside, slik at vi kan få ut informasjon fra vår avdeling, samt være et vindu ut til både nye og gamle medlemmer. Facebookgruppa er for våre medlemmer og er et lukket miljø, slik at vi kan ha muligheter til å diskutere og dele være meninger. Her er det etiske retningslinjene fra Ryggforeningen i Norge som gjelder.

Velkommen på besøk til oss.

Avdeling Nordmøre og Romsdal på Facebook:

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.