Finn en trygg advokat

De fleste privatpersoner med vanlig økonomi har behov for en erfaren og effektiv advokat, som har omtanke for klientens kostnader. Grunntanken hos Advisio er å yte rimelig bistand på et meget høyt faglig nivå. Gjennom ditt medlemskap i Ryggforeningen i Norge har du tilgang på svært god advokatbistand hos Advisio, med en rabatt på timeprisen. Du har også rett til inntil 90 minutter gratis samtale eller innledende kontakt på e-post.

Advisio Advokat AS eies og drives av advokat Olav Lægreid, som har lang erfaring med helserelatert jus. Ved siden av å praktisere som advokat, er han tilknyttet Det juridiske fakultet ved UiO, som sensor og veileder på mastergradsoppgaver i trygderett samt familie- og arverett. Han er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for veldferdsrett. Lægreid har tidligere hatt dømmende stilling ved Trygderetten, og han har publisert flere juridiske fagartikler om helserelatert jus, arverett og forsikring.

Medlemspris gjennom Ryggforeningen i Norge

Det viktigste alternativet til fri rettshjelp er likevel i første omgang medlemsprisen. Dersom man ikke får fri rettshjelp og heller ingen andre dekninger, vil man alltid kunne falle tilbake på medlemsfordelen hos Advisio Advokat. Gjennom denne har man en garanti for å få løpende bistand til en svært gunstig timespris. Første samtale om saken er gratis, og man vil da samtidig avklare i løpet av samtalen hvilke muligheter som finnes for videre bistand.

Hjemmeside: Olav Lægreid, Advisio Advokat As – www.tryggadvokat.no
E-post: olav@tryggadvokat.no

Eksempler på saksområder du kan få bistand på:

  • Trygderett
  • Forsikringsrett
  • Pasientskade
  • Yrkesskade
  • Trafikkskade
  • Kommunale tjenester
  • Barn og foreldre
  • Arv og skifte

 

Ryggforeningen – Medlemsfordeler

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.