Medlemsfordeler – Advokathjelp

Har du en sak mot NAV, Norsk Pasientskadeerstatning eller et forsikringsselskap? Befinner du deg i et samlivsbrudd eller en tvist om barna? Eller har du utfordringer med arbeidsgiver?

Ryggforeningen har en avtale om rabatt på advokattjenester hos Advisio Advokat. Her følger en kort orientering om advokatfirmaet.

Advisio eies og drives av de to erfarne advokatene Olav Lægreid og Jan Andreas Onsager. På kontoret i Oslo sentrum sitter åtte kvalifiserte jurister klare til å ta imot din henvendelse. Uansett hvor i landet du bor, har Advisio gode systemer for å bistå deg i saken din.

Advokat Olav Lægreid har blant annet bakgrunn som dommer i Trygderetten, og som universitetslektor i jus ved Det juridiske fakultet, UiO. Han er også medlem i Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett.

Advokat Jan Andreas Onsager har praktisert som advokat i over 35 år. Han arbeider spesielt med saker om boligrett, arbeidsrett, utlendingsrett, vergemål, psykisk helsevern og strafferett.

Advisio kan bistå deg i saker på et bredt spekter av områder. Firmaet har spesialkompetanse på saker om arbeidsforhold, familie og arv, trygd og erstatning samt de saksområdene som ellers er nevnt ovenfor.

www.advisioadvokat.no kan du finne mye informasjon om firmaets ulike spesialfelt og menneskene som er ansatt der. Nettsiden inneholder også artikler og annet aktuelt stoff om rettigheter med mer.

Medlemsfordelen

  • Medlemmer av Ryggforeningen kan alltid ta kontakt med Advisio for å få en gratis og uforpliktende samtale. Hvis det blir inngått et oppdrag, er de to første timene inkludert i gratis innledende bistand og koster derfor ingenting. Videre bistand faktureres med utgangspunkt i offentlig salærsats med ett tillegg av 50 prosent. Timeprisen i 2021 er derfor kr 2.035,- inkludert mva. for alle timer etter at de to gratistimene er brukt.
  • Ryggforeningen anbefaler alle medlemmer å benytte seg av det gunstige tilbudet hos Advisio. Her finner man høyt kvalifiserte advokater innen de fleste saksområder våre medlemmer har behov for bistand på.

Du kan ringe Advisio på 977 72 500 eller sende en e-post til advokat@advisioadvokat.no. Firmaet garanterer tilbakemelding innen 24 timer.

 

Bli medlem for å lese resten av saken.
Trykk her for å bli medlem.
Rull til toppen