Eli SteenKjære medlem

Vi har levd med koronapandemien i 11 måneder. Vi håper at det går bra med deg!
På grunn av restriksjoner og smittevernhensyn er det lite aktiviteter både sentralt og i avdelingene. Vi håper likevel du vil være med oss dette året også.
I år har vi sendt ut medlemskontingenten på mail til alle vi har e-post adressen til. Det er mye å spare i forhold til tid og penger, og ikke minst miljøet.
Det er også mulig å få medlemsbladet tilsendt til e-postadressen hvis du synes det blir mye papir.

Siden landsmøtet i september har det vært endringer i sentralstyret. Av helsemessige årsaker trakk styreleder seg fra vervet i slutten av oktober. Ekstraordinært landsmøte valgte Eirik Moe som ny styreleder i november.
Det har vært arbeidet med en rekke helsepolitiske saker i høst og vinter. Det har også
vært merkbart flere likpersonstelefoner enn vanlig.

Ryggforeningen har 2 medlemsfordeler som vi vil du skal vite om. Har du behov for juridisk bistand, har Ryggforeningen en god avtale med ADVISIO advokat og Olav Lægreid. Som medlem får du gratis innledende kontakt per e-post og/eller telefon. Dersom du inngår en oppdragsavtale med ADVISIO, betaler Ryggforeningens medlemmer offentlig salærsats + 50% per time. Honoraret for de to første timene trekker ADVISIO fra på fakturaen, så har du et lite oppdrag, er det penger spart. Kontaktinformasjon til Olav Lægreid er olav@tryggadvokat.no eller telefon 97 77 25 00.

Har du behov for hjelpemidler, kan du sjekke ut varesortimentet hos Gymo. Gå inn på http://www.gymo.no/
Ryggforeningens medlemmer får 15% rabatt. Rabattkoden er sendt ut til medlemmene.

Pass godt på deg selv, og hold deg frisk og i aktivitet!

Med vennlig hilsen Eli Steen på Ryggforeningens kontor