Share
Preeti Agarwal er manuellterapeut, og jobber som prosjektleder for Positival.

I dag arbeider Preeti med et prosjekt for å redusere sykefravær, og verktøyet er en digital arena for pasienter hvor de kan tilegne seg kunnskap og raskere helsehjelp.

I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med deg som har nakkeplager.
Du er i alder 18-67år og er ikke uføretrygdet.
Samtalen vil ta ca 30 min og du vil få en unik innsikt i et innovasjonsprosjekt som er støttet av Innovasjon Norge.

Ta gjerne kontakt ved å sende mail: preeti@positival.no eller telefon 997 26 942

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.